หน้านี้ชื่อ index.php ใน 1 ระบบต้องมี 1 หน้า อย่างไรก็ตามท่านสามารถสร้างใหม่ได้ตามจุดประสงค์ของท่านขอเพียง
เซฟไฟล์เป็นชื่อ index.php

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมาชิกท่านสามารถตกแต่งหน้านี้ได้ตามชอบ

หน้าแรก ลบสร้างใหม่ได้ แสดงตัวอย่างที่ 1